HiểuMinh 11:49 ngày 25/9/18 trong  Bảng văn phòng, bảng từ trắng

Phụ kiện bảng và ứng dụng của phụ kiện bảng

Bông xóa bảng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, từ các loại vải cũ bình thường cho đến vải nỉ , bông, thậm chí có thể là các loại xốp với nhiều kích thước để sử dụng cho nhiều loại mặt bảng khác nhau.